MADDİ-TEXNİKİ BAZA

Sərbəst Kompyuter Otağı

Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin professor-müəllim və tələbə heyətinin elektron informasiya bazalarına, zəruri ədəbiyyatlara çıxışının təmin edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Otaqda 10 ədəd notebook, daimi internet təminatı, iqtisadiyyata dair azərbaycan, rus və ingilis dillərində olan kitablar mövcuddur.


MADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZAMADDİ-TEXNİKİ BAZA
MADDİ-TEXNİKİ BAZA