İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrası

İctimai elmlər və  multikulturalizm kafedrası
Universitetin yarandığı dövrdən ictimai fənn kafedraları da fəaliyyətə başlamışdır. İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrasının zəngin tarixi vardır. Bu kafedra ictimai elm kafedraları (SovİKP tarixi, Azərbaycan tarixi, Marksizm-leninizim, Fəlsəfə və s.) əsasında yaranmış və inkişaf etmişdir.

1929-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu yaradılarkən onun tərkibində iki ictimai elm kafedrası təşkil olunmuşdur. Onlardan biri “Siyasi iqtisad” kafedrası, digəri isə “Dialektik materializm və Leninizm” kafedrasi idi. “Dialektik materializm və Leninizm” kafedrasına dosent M.İsmayılov rəhbərlik etmişdir.

1933-1934-cü illərdə həmin kafedraya az müddətə professor K.Qordeladze rəhbərlik etmiş və yenidən dosent M.İsmayılov “Dialektik materializm və Leninizm” kafedra müdiri seçilmişdir. O, eyni zamanda professor adına layiq görülmüşdür.

1935-1936-cı illərdə kafedraya Əli Yazıcı rəhbərlik edir.

1950-ci illərin əvvəllərində yenidən təşkil olunmuş ictimai elm kafedralarına həmin dövrdə M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti). Dövlət Pedaqoji institutlarının məzunları qəbul olunmuşlar. Bu məzunlardan Əhməd Məmmədov, Əhməd Həsənov, Midhət Qurbanəliyev, Tanrıverdi Tanrıverdiyev, Mahmud Eyvazov, Cəmil Əkbərov kimi alimləri göstərmək olar. "Marksizm- Leninizm" kafedrası 1964-cü ilə kimi fəaliyyət göstərmiş, sonradan bu kafedranın bazasında üç kafedra - “Sov. İKP tarixi” kafedrası, “Fəlsəfə və Elmi Kommunizm” kafedrası və “Siyasi iqtisad” kafedralarının təşkil olunur.

“Sov. İKP tarixi” kafedrasına fasiləsiz olaraq 1996-cı ilə kimi Moskva Dövlət Universitetinin məzunu professor Əhməd Məmmədov rəhbərlik etmişdir.

Ə. Məmmədov eyni zamanda– Böyük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş və müharibə veteranı olmuş və AKTA-nın partiya təşkilatı katibi vəzifəsini icra etmişdir. 1988-ci ilə qədər bu kafedrada yalnız “Sov. İKP" tarixi fənni tədris edilmişdir. 1988-ci ildən sonra Azərbaycan tarixi, XX əsrin siyası tarixi fənləri tədris olunmuşdur.

“Fəlsəfə və Elmi Kommunizm” kafedrasına isə professor Əhməd Həsənov rəhbərlik etmişdir. O, 1958-ci ildən fasiləsiz olaraq 2008-ci ilə qədər kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Ə. Həsənov işlədiyi dövrdə AKTA partiya təşkilatının katibi vəzifəsində də çalışmışdır.

1975-ci ildən etibarən “Fəlsəfə və elmi kommunizm” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Fəlsəfə və politologiya” kafedrasi adlandırılmışdır. Professor Ə.M. Həsənov bu kafedraya kafedra müdiri seçilmişdir.

1964-cü ildən 2003-cü ilə qədər “Siyasi iqtisad” kafedrası fəaliyyət göstərmiş və müxtəlif dövrlərdə dosentlər H.Mirzəyev, M.Əsgərov, M.Eyvazov, Z.Mirzəyev, V.Kazımov bu kafedraya rəhbərlik etmişlər.

2003-cü ildə “Siyasi iqtisad” kafedrası ləğv edilmiş, kafedrada tədris olunan fənlər Maliyyə kafedrasına verilmişdir.

1991-ci ildən kafedra“ XX əsrin siyasi tarixi” kafedrası, 1996-cı ildən “ Fəlsəfə və politologiya”, sonralar “Fəlsəfə və tarix” kafedrası adlandırılır.

2008-ci il tarixli qərarı ilə “ Fəlsəfə və tarix” kafedrasının adı dəyişdirilərək “ Azərbaycan tarixi və humanitar fənlər” kafedrası adlandırılmış, kafedraya tarix elmləri namizədi, dosent Nizami Əlizadə rəhbərlik etmişdir.

2009-cu ildə kafedra “ Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq” kafedrası adlanır. Dosent əvəzi Məleykə Əlizadə kafedra müdiri seçilir.

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin dövlət səviyyəsində dəstəyini, 2015-ci ildən ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində “Multikulturalizmə giriş” və “ Azərbaycan multikulturalizmi” fənlərinin tədrisi, tələbə gənclərin Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, milli mənəvi dəyərlərinin öyrənilməsi, dünyaya çatdırılması və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunması kafedranın adının dəyişdirilməsi zərurətini yaratdı və 2016-cı ildə kafedranın adı dəyişdirilərək “ İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrası adlandırıdı. 2013-cü ildən bu kafedraya f.ü.f.d, ADAU-nun professoru Azad Bayramov rəhbərlik edir. Qürurla qeyd etmək lazımdır ki,bu kafedrada vaxtı ilə görkəmli elm xadimləri akademik Əlisöhbət Sumbatzadə , Mehdixan Vəkilov bir pedaqoq kimi çalışmış, mütəxəssis hazırlığında fəal iştirak etmişlər.

Kafedranın yüksək fəaliyyətini nəzərə alaraq Universitet Elmi Şürasının qərarına əsasən kafedra 2015-ci ildə “ İlin kafedrası”, 2016-cı ildə “ İlin ən yaxşı kafedrası” adına layiq görülmüşdür.

Bu gün kafedrada elmi-pedaqoji kadr hazırlığı yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

Kafedranın elmi tədqiqat işi 3 mərhələdən ibarətdir.
I.Sovet hakimiyyəti illərində kooperasiyalaşma siyasətinin tarixi mərhələləri və hüquqi mərhələləri.
II. Dünya ölkələrində kooperasiyalaşma siyasətinin tarixi mərhələləri və hüquqi mərhələləri.
III. Müasir dövrdə Azərbaycanda kooperasiyalaşma siyasətinin hüquqi əsasları, tarixi perspektivləri.


Tədqiqat ili ərzində aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində bu sahənin tarixi tədqiq edilmiş, sosial-hüquqi bazanın əsasları araşdırılmışdır.

Universitetin beynəlxalq əlaqələr və elm şöbələri ilə birlikdə kafedranın beynəlxalq əlaqələr günü-gündən genişlənir. Türkiyə, Rusiya, Qazağıstan kimi ölkələrin aparıcı universitetləri ilə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmışdır. Rusiya Federasiyasının Belqorod Kooperasiya, İqtisadiyyat və Hüquq universiteti və Qazağıstanın Kostanay Mühəndis-İqtisadiyyat Universiteti ilə əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmışdır.

“İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrası 2013-2020-ci illər ərzində elmi məqalələr, dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər yazılıb çap etdirilməsi sahəsində uğurlar qazanmışdır. Bu illər ərzində kafedra əməkdaşları tərəfindən müxtəlif elmi məcmuələrdə 353 elmi məqalə çap olunmuşdur. Onlardan 205 məqalə Respublika daxilində, 148 elmi məqalə isə xarici ölkələrin aparıcı elmi məcmuələrində çap olunmuşdur.

Xarici ölkələrdə çap olunmuş elmi məqalələr sırasına Polşa, Ukrayna, Slovakiya, Çexiya, Moldova, Türkiyə, Rumuniya, İspaniya, ABŞ, Fransa, Gürcüstan, Hindistan, BƏƏ, Qazağıstan kimi ölkələri göstərmək olar. Dərc olunan elmi məqalələrdən 8-i impaktfaktor jurnallarda çap olunmuşdur.

İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrasının nəzdində “ Yeni nəsil” Tələbə Elmi Dərnəyi fəaliyyət göstərir.Tədris ilində əsasən ayda iki dəfə bütün kursları əhatə edən dərnəyin yığıncaqları keçirilir və tələbələr müxtəlif mövzularda maraqlı çıxışlar edirlər. Dərnək ətrafına təxminən 200-dən çox tələbə cəlb edilmişdir. Dərnəyin yığıncaqlarında çox aktual elmi mövzular müzakirə edilmiş və bu müzakirələrdə kafedranın müəllimləri, fakültə rəhbərliyi, elm şöbəsinin nümayəndələri iştirak etmişlər.

İctimai elmlər və  multikulturalizm kafedrası

Tələbə elmi dərnəyinin üzvləri olan tələbələr ictimai işlərdə də çox fəal iştirak etmişlər. Eyni zamanda müxtəlif miqyaslı tədbirlərdə də onların fəallığı yüksək qiymətləndirilmişdir. “Yeni nəsil” tələbə elmi dərnəyinin üzvü olan tələbələr Universitetin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Tələbə Elmi Konfranslarında fəal iştirak edərək müxtəlif mükafat və təltiflərə laiq görülmüşlər.

“Yeni nəsil” Tələbə Elmi Dərnəyinin üzvlərinin bir çoxu Respublika miqyaslı konfranslarda, bilik yarışmalarında uğurla iştirak etmişlər.
2016-cı ildə Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində “ Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” mövzusunda təşkil olunmuş bilik yarışmasında tələbələrimiz Respublikanın 44 ali məktəbi içərisində 2-ci yer tutaraq fəxri fərman və medallarla təltif olunmuşlar.

2017-ci ildə analoji yarışmada tələbələrimiz uğurla iştirak edərək Respublika üzrə 47 ali məktəb içərisində 3-cü fəxri yer əldə etmişlər.

İctimai elmlər və  multikulturalizm kafedrası

Hər iki bilik yarışmasında dərnək üzvü olan tələbələrin uğur qazanmasında “İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrası müəllimlərinin də əməyi olmuşdur.

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və Bakı Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bilik yarışında dərnək üzvləri yenə uğurla iştirak etmişlər.

Kafedra tələbə gənclərimizdə vətənpərvərliək tərbiyəsi və dövlətçilik ideyaları təbliğatı məqsədilə mütəmadi olaraq əlamətdar günlərlə əlaqədar fakültə tədbirlərini həyata keçirir. “20 yanvar”, “ Xocalı soyqırımı”, “31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı”, “ Aprel döyüşləri”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”- nin yaranmasının ildönümü, “ 26 iyun Milli Ordu günü”, “Dövlət müstəqilliyi günü”, “ Milli dirçəliş günü”, “Bayraq günü” və s. bu kimi hadisələr münasibəti ilə elmi-nəzəri konfranslar, dəyirmi masalar təşkil edilir.

Kafedrada tələbələr arasında müəyyən mövzularla debatların təşkil olunması çox maraqla qarşılanmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə, görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illiyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş debatlar tələbələrin sərbəst fikirli olmalarını üzə çıxarmışdır.

Kafedra görkəmli şəxsiyyətlərdən generallar Əliağa Şıxlınskinin, Səməd bəy Mehmandarovun və başqalarının yubileyləri ilə əlaqədar Aqrar iqtisadiyyat və Aqrobiznes fakültələrinin iştirakı ilə elmi-nəzəri konfranslar keçirmişlər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərindən Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Əlimərdan bəy Topçubaşov, görkəmli maarifçi və böyük türkçülər olan Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev kimi görkəmli şəxsiyyətlər haqqında “dəyirmi masa” keçirilmişdir.

Kafedra əməkdaşları həmçınin, Gəncə şəhərinin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edirlər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə əlaqədar kafedranın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində də silsilə tədbirlər keçirilmişdir.

İctimai elmlər və  multikulturalizm kafedrası

2018-ci ilin may ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubleyi ilə bağlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Həmin konfransın həm təşkil edilməsi, həm də keçirilməsində “İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrasının əməkdaşları fəal iştirak etmişlər. Universitetdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” muzeyi yaradılmışdır. Həmin muzeyin yaradılmasında kafedra əməkdaşlarının böyük rolu olmuşdur. Bu muzeyin yaradılmasında fəal iştirak etdiyinə görə kafedranın müdiri Azad Bayramov “ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ( 1918-2018-ci illər)” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

Hazırda kafedranın kadr potensialı 29 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 25 nəfəri professor-müəllim, 4 nəfəri isə laborant-texniki heyətdən ibarətdir. Professor-müəllim heyətinin 4 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent, 2 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi, 1 nəfər t.ü.f.d, baş müəllim, 4 nəfər baş müəllim, 14 nəfəri isə müəllimdir.

KAFEDRA MÜDİRİ


Bayramov Azad Mustafa oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Kazımov Əbdülrəhman Ənvər oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Aslanov Elgün Məhəmmədəli oğlu
Dosent əvəzi, tarix üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Abdullayeva Sevda Fizuli qızı
Dosent əvəzi, tarix üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qasımova Samirə Əliağa qızı
Dosent əvəzi, tarix üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyeva Fazilə Bayramovna qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Mahir Amin oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qəhrəmanova Zümrüd Nağı qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Axundov Azər Yadı oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsədova Xanım İradil qızı
Baş müəllim, tarix elm sah.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Dünya Xaliq qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əkbərova Aygül Eldar qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əhmədova Elvira İsmayıl qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Nəbiyeva Esmira İslam qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Quliyeva Gülmira Qəşəm qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qarayeva Ləman Əhməd qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Musayeva Şəfa Xasafat qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)ƏhmədovaTürkan Yusif qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Salmanova Saidə Nizami qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsədov Muxtar Seyfulla oğlu
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)