TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

İqtisadiyyat (ingilis dilində)
İqtisadiyyat (ikili diolom proqramı)*
Maliyyə
*Türkiyənin Ege Universiteti ilə dövlət sirarişi əsasında

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

İqtisadiyyat
Dünya iqtisadiyyatı
Maliyyə

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Sahə iqtisadiyyatı
Ümumi iqtisadiyyat
İqtisadi fəaliyyət növləri
Dünya iqtisadiyyatı