Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.Aqrar sahənin iqtisadiyyatı kafedrasında Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr  olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransı keçirilmişdir.